Norwegian language in multi rename dialog

Discussion and questions - donor version.
Post Reply
Message
Author
helgean
Posts: 1
Joined: 26.04.2008, 16:18

Norwegian language in multi rename dialog

#1 Post by helgean » 26.04.2008, 16:22

When using Norwegian language, the multi rename dialog is displayed whith german.

Here is asuggestion for the missing part in Norsk.lng:

[dlgMultiRename]
24401=Gi nytt navn til flere
24402=Gammelt navn
24403=Nytt navn
24404=Størrelse
24405=Dato
24406=Plassering
24407=Ingen endring
24408=Bare små bokstaver
24409=Bare store bokstaver
24410=Navn i store bokstaver
24411=Navn i små bokstaver
24412=Filetternavn i store bokstaver
24413=Filetternavn i små bokstaver
24414=Første bokstav i hvert ord i små bokstaver
24415=Første bokstav i hvert ord i store bokstaver
24416=Mønster
24417=Fil navn:
24418=Filetternavn:
24419=Små/store bokstaver:
24420=Teller
24421=Start ved:
24422=Øke med:
24423=Antall siffer:
24424=Søk/erstatt
24425=Søk etter:
24426=Erstatt med:
24427=Erstatt alle forekomster
24428=Ignorer små/store bokstaver
24429=Tidsstempel format
24430=Aktiver visning
24431=Endre navn
24432=Angre
24433=Nullstill
24434=Lukk
24435=Navn
24436=Navn fra x
24437=Navn fra x til y
24438=Filetternavn
24439=Filetternavn fra x
24440=Filetternavn fra x til y
24441=Mappen
24442=Mappe fra x
24443=Mappe fra x til y
24444=Dato - nåværende
24445=Dato - opprettet
24446=Dato - endret
24447=Oppsummeringsinfo
24448=Firma
24449=Kategori
24450=Tittel
24451=Emne
24452=Forfatter
24453=Mal
24454=Sist endret av
24455=Revisjons nummer
24456=Applikasjonsnavn
24457=Kommentar
24458=Artist
24459=Album
24460=Spor - %d digit(s)
24461=År
24462=Genre
24463=Komponist
24464=Enkoder
24465=Språk
24466=Navn på filene ble endret.
24467=Filer, som ikke kunne endres, er merket med rødt.
24468=Angre siste forsøk navneendring?
24469=Angre utført.
24470=Ikke alle filene kunne endres tilbake.
24471=Med undermapper
24472=Bare filer
24473=Lukk dialog etter navneendring
24474=Bredde
24475=Høyde
24476=Dato tatt
24477=Kamera
24478=Kamera - Modell
24479=Bilde - EXIF

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: Bing [Bot] and 8 guests